Try our desktop site

Pocket PC Freeware .mobi
home | search | blog
Subscribe for our RSS feed Subscribe for RSS feed Follow us on Twitter Twitter

» MobilneStoki SK


Rating: awaiting 3 votes
Summary: [PL]Zobacz warunki na stokach SK, [EN]See conditions on the slopes SK, [DE]Siehe Bedingungen auf der Piste SK, [CZ]Viz podmínky na svazích SK [SK]Pozri podmienky na svahoch SK

Requirements:
Windows Mobile Pocket PC 5 , 6 , 6.1, 6.5
.Net CF 2.0
The program works on resolutions: 240x320, 480x640, and 480x800 only vertically
The program needs about 2-4MB of free RAM


Arrived: Dec 6, 2010
Found under: sport, database, gps, misc fun, navigation, travel, ski, snowboard,

Download now
» MobilneStoki SK Description
[EN]
The program is designed to check the conditions on the slopes (snow) and the number of active extracts. The program has in its database 41 slopes Polish, 15 Czech and 11 Slovak in three separate programs. It also contains information about the slopes, such as telephone, email, website, photo cameras from the slope and map slope. The program was combined with navigation AutoMapa so when you select an address on the navigation software will guide the selected slope. In addition, SOS is added to the number (601100300 - Mountain Rescue, TOPR).
The program operates in five language versions, Polish, Czech, Slovak, German and English. www.MobilneStoki.pl
Partners : www.pdaclub.pl , www.narty.pl, www.Automapa.pl, www.snowboards.pl
Sponsor: Wanted


[PL]
Program sluzy do sprawdzania warunków na stokach(grubosc pokrywy snieznej) oraz ilosc dzialajacych wyciagów. Program posiada w swojej bazie 41 stoków polskich, 15 czeskich oraz 11 slowackich w trzech osobnych programach. Zawiera równiez informacje o stoki takie jak : telefon, email, strona www, zdjecie kamery ze stoku oraz mapa stoku. Program zostal polaczony z nawigacja Automapa dzieki czemu po wybraniu adresu program nawigacyjny poprowadzi nad pod wybrany stok. Dodatkowo dodany jest numer S.O.S (601100300- Gopr , Topr).
Program dziala w 5 wersjach jezykowych Polskim, Czeskim , Slowackim, Niemieckim oraz Angielskim.
www.MobilneStoki.pl
Partnerzy : www.pdaclub.pl , www.narty.pl, www.Automapa.pl, www.snowboards.pl
Sponsor: Poszukiwany
the MobilneStoki SK free for Pocket PC

» Comments


home | search | Advertise | Contact us

Windows Mobile Phone free software on device downloads

- more links >>

Copyright © Mobile Network
2022. All Rights Reserved